Strojarstvo

Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i po tome je jedno od rijetkih područja koja omogućuju funkcioniranje i razvitak svake zajednice. Danas je napredak u tehnici isključivo rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja, a ne vještog domišljanja novih rješenja. 

Preddiplomski studij

Vrsta studija:

Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva

Naziv:

Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva

Stručni naziv:

Prvostupnik strojarstva

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij strojarstva traje šest semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 180 ECTS bodova. Prva četiri semestra su zajednička za sve smjerove studija strojarstva. U petom semestru student, prema vlastitim sklonostima bira jedan od sljedećih smjerova:

 • Proizvodno inženjerstvo,
 • Dizajn konstrukcija,
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment,
 • Mehatronika i
 • Sigurnost i zaštita na radu

Preddiplomski studij strojarstva

Undergraduate study program of mechanical engineering

Diplomski studij

Vrsta studija:

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Naziv:

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Stručni naziv:

magistar – inženjer strojarstva (s naznakom smjera)

2

godine

4

semestara

120

ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij  strojarstva traje šest semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 180 ECTS bodova.  Prva četiri semestra su zajednička za sve smjerove studija strojarstva. U petom semestru student, prema vlastitim sklonostima bira jedan od slijedećih smjerova:

 • Proizvodno inženjerstvo
 • Dizajn konstrukcija
 • Industrijsko inženjerstvo i menedžment 
 • Mehatronika i
 • Sigurnost i zaštita na radu.

Diplomski studij strojarstva

Graduate study program of mechanical engineering

Poslijediplomski studij

Vrsta studija:

Poslijediplomski doktorski studij strojarstva

Naziv:

Poslijediplomski doktorski studij strojarstva

Stručni naziv:

Doktor znanosti

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Poslijediplomski doktorski studij zastupljen je u pet smjerova:

 • Strojarske tehnologije
 • Konstruiranje i razvoj proizvoda
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment 
 • Mehatronika
 • Procesno energetski smjer

Poslijediplomski doktorski studij strojarstva

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS