Računarstvo

Studij računarstva (preddiplomski i diplomski) ima za cilj obrazovanje stručnjaka sposobnih prilagođavanju stalnim promjenama u području računarstva i svim područjima tehnike. Obrazovanje obuhvaća davanje potrebnih osnova iz područja računarstva i tehnike općenito. Cilj studija je razvijanje sposobnosti projektiranja, primjene i korištenja računalnih znanosti i informacijskih tehnologija s posebnim naglaskom na primjenu u području tehnike.

Preddiplomski studij

Vrsta studija:

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva

Naziv:

Studij računarstva

Stručni naziv:

Prvostupnik računarstva

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij računarstva traje šest semestara, tijekom kojih studenti mogu ostvariti 180 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija računarstva stječu se temeljna teorijska znanja i praktična stručna znanja iz područja računarstva uz sposobnost usvajanja novih znanja i tehnologija. Stječe se sposobnost dizajniranja, implementacije i održavanja srednje složenih računalnih sustava koji uključuju integraciju softverskih i hardverskih rješenja. Završetkom studija ostvaruju se i pretpostavke za nastavak studija u okviru diplomskog studija kojim se formira cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

Nastavni plan i program

Preddiplomski studij računarstva

Diplomski studij

Vrsta studija:

Sveučilišni diplomski studij računarstva

Naziv:

Studij računarstva

Stručni naziv:

Magistar računarstva

2

godine

4

semestara

120

ECTS

Opis studija:

Diplomski studij računarstva traje četiri semestara, tijekom kojeg studenti mogu ostvariti 120 ECTS bodova. Pri upisu diplomskog studija student se odlučuje za jedan od sljedećih usmjerenja:

  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
  • Računalni sustavi i mreže

Usmjerenja diplomskog studija računarstva predstavljaju orijentaciju prema određenom području računarstva. Završetkom diplomskog studija računarstva stječe se osposobljenost za dizajn, implementaciju i održavanje složenih računalnih sustava koji uključuju integraciju softverskih i hardverskih rješenja i formira se cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka te za sudjelovanje u znanstveno istraživačkom radu. Završetkom diplomskog studija ostvarene su pretpostavke za daljnje znanstveno usavršavanje studenata na poslijediplomskim znanstvenim ili specijalističkim studijima.

Nastavni plan i program

Diplomski studij računarstva

Poslijediplomski studij

Vrsta studija:

Poslijediplomski doktorski studij

Naziv:

Poslijediplomski doktorski studij računarstva

Stručni naziv:

Doktor znanosti (dr. sc.) znanstvenog područja tehničke znanosti

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Poslijediplomski doktorski studij računarstva usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvenim granama: informacijski sustavi, obrada informacija, umjetna inteligencija, programsko inženjerstvo i arhitektura računalnih sustava.

Poslijediplomski doktorski studij računarstva

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS