O fakultetu

Ukratko o Fakultetu

 

1959.  Visoka tehnička škola strojarske struke

Povijest Fakulteta strojarstva i računarstva u Mostaru datira od 1959. godine, utemeljenjem Visoke tehničke škole strojarske struke. Prvotni motivi utemeljenja škole su povezani sa željama da se u Mostaru i Hercegovini omogući izobrazba inženjera strojarstva, utemelji jezgra znanstvene misli i omogući transfer novih znanja gospodarstvenicima na ovom izuzetno značajnom zemljopisno-gospodarskom prostoru.

1976. samostalna visokoškolska institucija

Vođena ovim idejama škola je doživljavala različite transformacije dok nije 1976. godine postala samostalnom visokoškolskom institucijom u okviru Sveučilišta u Mostaru.

2002. Fakultet strojarstva i računarstva

Svjesni činjenice kako je sustav obrazovanja s jedne strane u uskoj vezi s tehnološkim razvitkom, a  s druge strane sa socijalnim promjenama koje se neminovno stalno događaju u svijetu Fakultet je akademske 2002./2003. okrenuo novu stranicu svoje povijesti. Pokrenut je studij računarstva uz postojeći studij strojarstva, što je uvjetovalo i promjenu naziva fakulteta u Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Danas kada živimo u vremenu tehnološki ovisnog svijeta više nego ikada dolazi do izražaja svrsishodno i blagovremeno prilagođavanje visokog obrazovanja potrebama društva općenito. Otvaranjem studija računarstva i osuvremenjivanjem studija strojarstva, poštujući načela Bolonjske deklaracije, nastojimo odgovoriti izazovima nadolazećeg vremena.

Uprava Fakulteta

Izv. prof. dr. sc. Željko Stojkić, dekan

Prof. dr. sc. Remzo Dedić, prodekan za znanost

Suzana Marić, dipl. iur., tajnik

Nastavnici i suradnici

Redoviti profesori:

dr. sc. Himzo Đukić

dr. sc. Vojo Višekruna

dr. sc. Ante Mišković

dr. sc. Alija Cigić

dr. sc. Dragan Čović

dr. sc. Remzo Dedić

dr. sc. Snježana Rezić

dr. sc. Milenko Obad

dr. sc. Vlado Majstorović

dr. sc. Šimun Bogdan

dr. sc. Sven Gotovac

dr. sc. Zoran Primorac

dr. sc. Mirjana Bonković

dr. sc. Dražena Gašpar

dr. sc. Goran Martinović

dr. sc. Bojan Dolšak

dr. sc. Ivanka Boras

dr. sc. Krešimir Fertalj

dr. sc. Maja Štula

dr. sc. Drago Žagar

 

Izvanredni profesori:

dr. sc. Adisa Vučina

dr. sc. Davorka Šaravanja

dr. sc. Željko Stojkić

dr. sc. Angela Topić

dr. sc. Ivo Džijan

dr. sc. Mladen Kvesić

dr. sc. Nikola Koceić-Bilan

dr. sc. Tamara Grujić

dr. sc. Stipo Buljan

 

Docenti:

dr. sc. Vesna Raspudić

dr. sc. Stipo Čelar

dr. sc. Tomislav Rudec

dr. sc. Goran Kraljević

dr. sc. Božo Tomas

dr. sc. Ante Rezić

dr. sc. Eugen Mudnić

dr. sc. Krešimir Šikić

dr. sc. Irena Galić

dr. sc. Ivan Radoš

dr. sc. Bojan Crnković

dr. sc. Snježana Braić

dr. sc. Vladimir Pleština

dr.sc. Katerina Malić-Bandur

dr. sc. Nebojša Rašović

 

Viši predavači:

mr. sc. Jozo Ljubić

mr. sc. Karmela Miletić

mr. sc. Ivan Hrehorović

 

Predavač:

Željka Žulj

 

Viši asistenti:

dr. sc. Ivana Zubac

mr. sc. Danijel Šogorović

mr. sc. Miroslav Grubišić

mr. sc. Marinko Gilja

mr. sc. Igor Jurčić

 

Asistenti:

Slaven Pehar

Krešimir Rakić

Marijana Bandić Glavaš

Boris Crnokić

Željko Šeremet

Danijel Zelenika

Mirela Kundid Vasić

Gordan Lješić

mr. sc. Ivan Krasić

Jadranko Batista

Marijo Krešić

Ozrenko Komadina

Mario Dragičević

Ana Pinjuh

Igor Jurčić

Mila Bunoza

Igor Bošnjak

Darko Šunjić

Nikola Knezović

Daniel Vasić

 

DJELATNICI:

Administrativno i ostalo osoblje:

Suzana Marić, tajnik

Marina Bogdan, tehnička tajnica

Ljilja Marić, rukovoditelj računovodstva

Jagoda Glibo, rukovoditelj studentske referade

Andrijana Glibo, djelatnik studentske referade

Marinka Čuljak, domaćica

Vera Marojević, spremačica

Dragica Marić, spremačica

Zdenka Marić, spremačica

Nedžad Pajo, laborant

Tihomir Ljubić, ložač

Znanstveno–istraživački rad

Znanstveno–istraživački rad se osobito intenzivira utemeljenjem Zavoda za strojarstvo, koji 1993. godine prerasta u Institut za strojarstvo. Institut za strojarstvo, registriran za fundamentalna, razvojna i primijenjena istraživanja iz područja strojarstva i njemu srodnih područja permanentno pruža značajnu znanstveno-istraživačku potporu svim oblicima izobrazbe na Fakultetu strojarstva i računarstva. Iako dvije samostalne ustanove, Fakultet strojarstva i računarstva i Institut za strojarstvo djeluju kao jedan organizam, nedjeljiva cjelina, obrazujući gospodarstvu potrebne stručnjake na sveučilišnom dodiplomskom i stručnom studiju, diplomskom i doktorskom studiju. 

Naši studenti

Povijest ovog fakulteta je neupitna, ali i njegova budućnost. O njoj najbolje svjedoče naši studenti, koji su danas uspješni i ugledni inženjeri, direktori ili menadžeri diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Europe i svijeta. Neupitna je uloga i požrtvovnost svih djelatnika ovoga fakulteta koji su dio svojega života ugradili u njegove rezultate i uspjehe. Istodobno je ugodna spoznaja kako ovaj fakultet može odgovoriti izazovu 21. stoljeća suvremenom koncepcijom obrazovanja temeljenom na znanju i stručnosti vlastitog kadra.

Knjižnica

Studenti Fakulteta imaju slobodan pristup literaturi, znanstvenim i stručnim časopisima u knjižnici Fakulteta i u sveučilišnoj knjižnici. Radno vrijeme knjižnice je od 8.00 – 14.00 sati. U knjižnici studenti također mogu kupiti skripte, knjige i ostala izdanja izložena na fakultetu, kao i koristiti usluge fotokopiranja.

Računski centar

Suvremeno opremljeni računski centar se koristi za izvođenje nastave iz različitih područja od opće informatičke naobrazbe, programiranja, baza podataka do računalom podržanog dizajniranja, projektiranja i proizvodnje. Studenti imaju na raspolaganju računski centar opremljen suvremenim CAD/CAM/CAP/CAQ programskim aplikacijama i računalnom mrežom koja je uključena u Internet okruženje putem akademskih mreža BIHARNET i CARNET, što omogućava suvremeno obrazovanje.

Laboratoriji

Na Fakultetu strojarstva i računarstva postoji veći broj laboratorija potrebnih za izvođenje znanstveno-nastavnog i znanstveno–istraživačkog rada. Tijekom ratnih zbivanja većina laboratorija je uništena. U poslijeratnom razdoblju je pokrenuta inicijativa za ponovno stavljanje laboratorija u funkciju nastavnog procesa i znanstveno–istraživačkog rada.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS