ElektrotehnikaNa preddiplomskom studiju elektrotehnike studenti se osposobljavaju za rad u različitim područjima elektrotehničkog inženjerstva koje s razvojem informatičkih tehnologija postaje najzanimljivija (i najprofitabilnija) brzorastuća oblast. Završetkom studija studenti su osposobljeni za održavanje, implementaciju i projektiranje srednje složenih naprava, uređaja i sustav iz elektrotehničkog inženjerstva koji uključuju integraciju softverskih, hardverskih i procesnih rješenja zajedno s osposobljenosti za izradom, održavanjem tehničke dokumentacije i odgovarajućih formi inženjerskog izvješćivanja. Primjena suvremenih informatičkih alata uz obvezno poznavanje minimalno jednog stranog jezika su postulati studiranja na preddiplomskom studiju elektrotehnike koji su temeljem nastavka obrazovanja inženjera i mogućnosti integriranja u europsko društvo znanja.

Preddiplomski studij

Vrsta studija:

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike

Naziv:

Studij elektrotehnike

Stručni naziv:

Prvostupnik elektrotehnike

3

godine

6

semestara

180

ECTS

Opis studija:

Preddiplomski studij elektrotehnike ima za cilj obrazovanje stručnjaka sposobnih za razvitak gospodarskih djelatnosti temeljenih na elektrotehnici koji će biti u stanju prilagoditi se stalnim  promjenama u području elektrotehnike. Obrazovanje obuhvaća izgradnju potrebnih osnova iz područja elektrotehnike i tehnike općenito. Cilj studija je razvijanje sposobnosti primjene i korištenja  elektrotehničkih tehnologija s posebnom primjenom na proces održavanja elektrotehničke opreme u širokom spektru primjene od procesne automatizacije do elektroenergetskih postrojenja. Osim toga, studenti se pripremaju za daljnje usavršavanje u struci i znanosti i omogućuje im se upis na sveučilišne  diplomske studije za stjecanje zvanja magistra elektrotehnike. Područje elektrotehnike široko je i interdisciplinarno- tako da praktički nema ljudske djelatnosti u koju nije prodrlo i značajno pridonijelo  njegovom razvoju. Jedna od značajki elektrotehnike jest izuzetno brz razvitak. Potrebe razvijenog društva za električnom energijom neprekidno rastu što uvjetuje stalni razvoj uređaja za pretvorbu  energije te pronalaženje novih i ekološki prihvatljivih izvora uz poboljšanje sustava za raspodjelu  električne energije. Kontinuiran i brz razvoj kao i neprestano unapređenje novim saznanjima i dostignućima nužno traži i odgovarajući proces naobrazbe. Osnovni preduvjet bržeg razvoja- te držanja koraka s razvijenim svijetom upravo su kvalitetno obrazovani inženjeri. Predloženi preddiplomski studij  elektrotehnike na FSR-u ima za cilj obrazovanje kadrova na području elektrotehnike za potrebe  gospodarstva te državnih i drugih javnih institucija. Osnivanjem studija elektrotehnike upotpunilo bi se Sveučilište u Mostaru s baznim studijem koji nedostaje u ponudi.

Preddiplomski studij elektrotehnike

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS