Novosti

Raspored ispita u drugom terminu izvanrednog proljetnog ispitnog roka akademske 2017./2018. godine možete pogledati ovdje.

Ispiti iz predmeta "Matematika" i "Primijenjena matematika" za stručni studij strojarstva održat će se u istim terminima kao i za stručni studij računarstva.

Ispitima mogu pristupiti samo studenti koji su ispit prijavili na vrijeme prijavili u studentskoj referadi.

Stručni studij strojarstva
Stručni studij računarstva


Prijave za izvanredni proljetni ispitni rok u akademskoj 2017./2018. godini potrebno je predati na studentsku referadu do srijede, 25. travnja 2018. godine. 

Raspored ispita biti će obavljen nakon uvida u prijave.

Ispitima će moći pristupiti samo studenti koji su na vrijeme prijevili ispit. 

Stručni studij računarstva

Ispit iz predmeta "Arhitektura digitalnog računala"održan 20.02.2018. g. položio je:

1. Toni Bošković - dovoljan (2)

Stručni studij računarstva

Ispit iz predmeta "Mobilne komunikacije", održan 23.02.2018. g. položio je: 

  1. Anić Mario (2)

Stručni studij računarstva


Rezultat pismenog ispita iz predmeta "Poduzetništvo i računarstvo", održanog 20. veljače 2018. godine, možete pogledati ovdje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS