Elektrotehnika

Preddilomski studij elektrotehnike - 1. godine


Predavanja i vježbe iz predmeta "Vještine komuniciranja u organizaciji", zakazane za petak, 03. studenog 2017. godine odgađaju se. Termin nadoknade je u ponedjeljak, 06. studenog 2017. godine s početkom u 13.15 sati.

Preddiplomski studij elektrotehnike - 1. godina


Vježbe iz predmeta "Programiranje 1" održat će se u četvrtak, 19. listopada 2017. godine sa početkom u 12.15 sati u dvorani D103.

Predavanja iz predmeta "Programiranje 1" održat će se u četvrtak, 19. listopada 2017. godine sa početkom u 14.15 sati u dvorani D304.

Studij elektrotehnike

Obavještavaju se studenti koji su na ispitnim rokovima u akademskoj 2016/17 položili ispit na kojem je nositelj prof.dr.sc. Vlado Majstorović, a nemaju upisanu ocjenu u ISS ili prijavnicu da se jave u knjižnicu Fakulteta u četvrtak, 12.10.2017. g. u terminu od 9:00 do 11:00 sati.

Preddiplomski studij - 1. godina

Ispit iz predmeta "Programiranje 2" održan 27.09.2017. g. položila je:

  1. Matea Ćavar                   dovoljan (2)

Preddiplomski studij - 1. godina

Predavanja iz predmeta "Programiranje 1", zakazana za četvrtak, 05.10.2017. g. otkazuju se. Termin nadoknade bit će objavljen naknadno u rasporedu.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS