Postani student

Zašto studirati strojarstvo

Strojarstvo je temelj tehnike i proizvodnje. Bez doprinosa inženjera strojarstva razvoj društva je nemoguć, a napredak bezizgledan. Studij strojarstva Vas obrazuje za zanimanja koja su vrlo tražena, cijenjena i dobro plaćena. Kroz suvremene nastavne programe, studenti stječu znanja potrebna u projektiranju i konstruiranju proizvoda, u projektiranju proizvodnih procesa i izučavanju suvremene tehnologije proizvodnje. Tijekom studija studenti upoznaju informatiku i primjenu računala u strojarstvu, uz mnogobrojne praktične vježbe na računalima. Stjecanjem diplome postati ćete suvremeni stručnjak, poduzetnik i uspješan poslovni čovjek.


Zašto studirati računarstvo

Danas živimo u doba revolucije pokretane računalima . Ova revolucija je zahvatila sve aspekte društva. To je komunikacijska revolucija, revolucija prijevoza, medicinska revolucija, revolucija zabave. Od inženjerstva, poslovnog upravljanja, medicine, biologije sve do psihologije, sociologije i arheologije - sve znanosti danas trebaju računarstvo za ocjenu njihovih podataka. To računarstvu daje snažnu praktičnu vrijednost, čini ga uzbudljivim i otvara sve više prilika za zapošljavanje računalnih znanstvenika. Studenti su potaknuti na radoznalost, analitičko razmišljanje, rješavanje problema, razmišljanje izvan okvira i rad kao dio tima.


Zašto studirati elektrotehniku

Područje elektrotehnike široko je i interdisciplinarno- tako da praktički nema ljudske djelatnosti u koju nije prodrlo i značajno pridonijelo njegovom razvoju. Jedna od značajki elektrotehnike jest izuzetno brz razvitak. Potrebe razvijenog društva za električnom energijom neprekidno rastu što uvjetuje stalni razvoj uređaja za pretvorbu energije te pronalaženje novih i ekološki prihvatljivih izvora uz poboljšanje sustava za raspodjelu električne energije. Po završetku studija sa stečenim znanjem studenti se mogu zaposliti u svim granama industrije, uslužnim djelatnostima, javnom sektoru, obrazovnom sustavu i drugdje.

 

1. Prijava za razredbeni postupak

 

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS