Računarstvo

Diplomski studij računarstva - 2. godina


Predavanja i z predmeta "Elektroničko poslovanje" održat će se u četvrtak, 26. listopada 2017. godine sa početkom u 14.15 sati u dvorani D307.

Preddiplomski studij računarstva

Vježbe iz predmeta "Strukture podataka" održat će se u četvrtak, 26.11.2017. god u 17.15 sat./Učionica D222/

Diplomski studij računarstva - 2. godina


Predavanja iz predmeta "Napredni algoritmi i strukture podataka", održat će se u srijedu, 25. listopada 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani D304.

Preddiplomski studij računarstva - 3. godina


Predavanja iz predmeta "Operacijski sustavi", održat će se u srijedu, 25. listopada 2017. godine s početkom u 10.15 sati u dvorani D304.

Diplomski studij računarstva


Sastanak sa studentima koji su u akademskoj 2017./2018. godini upisali prvu i drugu godinu diplomskog studija računarstva održat će se  u srijedu, 25. listopada 2017. godine u 9.00 sati u dvorani D104.

Tema sastanka je izbor izbornih predmeta u 1. i 3. semestru.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS