Računarstvo

Preddiplomski studij računarstva - 1. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 1" i "Matematika 2", održanih 10. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje

Diplomski studij računarstva - 1. godina

Teorijski dio ispita iz predmeta "Numerička analiza" za studente iz generacija 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 koji su položili zadaću, kao i ispit za studente iz ranijih generacija održat će se u srijedu, 19. veljače 2014. u 11:00 sati.

Preddiplomski studij računarstva - 3. godina

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Teorija informacija", održanog 10. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij računarstva - 3. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Sigurnost računalnih mreža", održanog 04. veljače 2014. g. mogu se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij strojarstva - 2. godina

Rezultati ispita iz predmeta "Matematika 3", održanog 11. studenoga 2013. g. /apsolventski ispitni rok/ mogu se pogledati ovdje.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS