Računarstvo

Diplomski studij računarstva

Predavanja iz predmeta "Ekonomika i poslovno odlučivanje" održat će se u četvrtak, 19. listopada 2017. godine u 15.00 sati.

Preddiplomski studij

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Razvoj web aplikacija" održanog 29.09.2017.:

  1. Marko Raič             -2

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Programiranje za Internet" održanog 29.09.2017.:

  1. Lazar Prce -2

Reklamacije i pregled radova u dogovoru s asistentom.
Usmeni ispit u dogovoru s profesorom.

Preddiplomski studij računarstva

Usmeni ispiti iz predmeta "Matematika 1" i "Računalna matematika" održat će se u ponedjeljak, 16.10.2017. g. s početkom u 18:00 sati.
Svi studenti koji planiraju pristupiti usmenom ispitu u navedenom terminu, dužni su se javiti predmetnoj profesorici putem e-maila.

Studij računarstva

Obavještavaju se studenti koji su na ispitnim rokovima u akademskoj 2016/17 položili ispit na kojem je nositelj prof.dr.sc. Vlado Majstorović, a nemaju upisanu ocjenu u ISS ili prijavnicu da se jave u knjižnicu Fakulteta u četvrtak, 12.10.2017. g. u terminu od 9:00 do 11:00 sati.

Preddiplomski studij računarstva - 3. godina


Ažurirani raspored nastave objavljen je na webu.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS