Elektrotehnika

Preddiplomski studij - 1. godina

Raspored polaganja prvog kolokvija iz predmeta "Matematika 1" za 29.11.2016. g. može se pogledati ovdje.

Preddiplomski studij računarstva
Preddiplomski studij elektrotehnike

Objavljen je novi izmijenjeni raspored predavanja kod prof. dr. sc. Mirjane Bonković.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS