Upisi u više godine

Upisi u više godine

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva br: 06-01-504/16 uvjeti upisa u više godine studija za studente preddiplomskog studija su:
- pri upisu druge nastavne godine studenti moraju ostvariti najmanje 45 ECTS bodova iz prve godine studija,
- pri upisu treće nastavne godine studenti moraju ostvariti najmanje 95 bodova i to 60 ECTS bodova iz prve godine studija i najmanje 35 ECTS bodova iz druge godine studija.

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva br: 06-01-505/16 uvjeti upisa u višu godinu studija za studente diplomskog studija su:
- pri upisu druge godine studija student treba ostvariti 30 ECTS bodova iz prve godine studija.

Temeljem članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru te članka 22. Statuta Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (pročišćeni tekst), donesena je odluka o ovjeri ljetnog semestra akademske 2015./2016. godine i upisu u više godine studija, te obnovi akademske 2016./2017. godine.
Tekst Odluka možete pogledati ovdje.
Tekst Obavijesti o ovjeri ljetnog semestra akademske 2015./2016. godine, upisu u zimski semestar akademske 2016./2017. godine i upisu obnove u akademskoj 2016./2017. godini možete pogledati ovdje.

Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta strojarstva i računarstva može promijeniti uvjete za upis u starije godine studija sukladno važećim normativnim aktima.

Studenti su obavezni popuniti upitnik koji su dobili na e-mail.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS