Novosti

Predbilježbu za upis na Fakultet strojarstva i računarstva možete izvršiti prijavom preko online obrasca (predbilježba ne obavezuje studenata na prijavu).

Link za prijavu.

Potpisanu i otiskanu prijavu za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi i prilažu potrebne dokumente:

  • izvadak iz matične knjige rođenih;
  • potvrda o prebivalištu ili boravištu;
  • svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju*;
  • uplatnicu na ime troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Troškovi se uplaćuju na žiro račun fakulteta broj: 3381002200245881.

Prijave za upis primaju se:

  • za 1. (srpanjski) razredbeni rok
  • za 2. (rujanski) razredbeni rok

Studentska referada fakulteta radi svaki dan u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.

* Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe.
* Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili neku od nagrada na natjecanjima iz matematike i fizike upisuju se bez razredbenog postupka na studij strojarstva, računarstva ili elektrotehnike.

CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS