Stručni studij (Žepče)
Stručni studij računarstva - nastava u Žepču

Rezultati ispitnih rokova od 14. veljače 2014 iz:
 
- Primjena računala u industriji:
   Kurtalić, Ismar, 104/IŽ - 55%, dovoljan (2)
   Adilović, Haris, 101/IŽ - 50%, dovoljan (2)
 
- Arhitektura i organizacija digitalnog računala:
   Marjanović, Pavle, 93/IŽ - 10%, nedovoljan (1)
 
Studenti koji su zadovoljili pismeni ispit trebaju donijeti indeks na potpis u petak, 28. veljače 2014. u 10h i predati ga prof. Slavku Rupčiću. 
Prof. Rupčić će naknadno organizirati potpisivanje istih od strane nositelja odgovarajućih predmeta.
CAD/CAM centar
Sveučilište u Mostaru
BioEMIS